Komplexní služby v oboru dopravního inženýrství

Aktuálně

Informace z činnosti firmy EDIP s.r.o.

Dopravně inženýrské podklady pro výpočetní metodiku CNOSSOS-EU

EDIP zpracoval pro ŘSD projekt, který řeší problematiku určování hodnot intenzit dopravy vstupujících do výpočtu hluku ze silniční dopravy evropskou metodikou CNOSSOS-EU.

Více informací

Další aktuality

Dopravně inženýrské podklady pro výpočetní metodiku CNOSSOS-EU

EDIP zpracoval pro ŘSD projekt, který řeší problematiku určování hodnot intenzit dopravy vstupujících do výpočtu hluku ze silniční dopravy evropskou metodikou CNOSSOS-EU.

Více informací
Kategorizace dálnic a silnic I. třídy v České republice do roku 2050

Ministerstvo dopravy ČR dne 30. 6. 2021 schválilo "Kategorizaci dálnic a silnic I. třídy v České republice do roku 2050", kterou jsme zpracovávali jako zakázku.

Více informací
Spuštěna nová verze programu EDIP-eL

Dne 10. 5. 2021 byla spuštěna nová verze programu EDIP-eL na výpočet kapacity světelně řízených křižovatek. Program byl aktualizován podle metodiky TP 188.

Více informací
Dopravní inženýrství 2020 - mimořádné vydání vyšlo 7.5.2020

Obsahem čísla je pohled na mimořádnou situaci z pozice města, projekční a dopravně inženýrské firmy či stavebních firem.

Více informací
Programy EDIP online na posuzování křižovatek aktualizovány

Programy EDIP-Ka, EDIP-OK a EDIP-eL online na posuzování křižovatek byly aktualizovány.

Více informací
Soutěž NEJ inovátor města Plzně - EDIP ve finálovém kole

Sputěž pro malé a střední inovativní společnosti se sídlem či významnými aktivitami na území Plzeňské metropolitní oblasti.

Více informací
Srážky motorových vozidel se zvěří - příčiny, následky a možnosti řešení

Metodika optimalizace návrhu opatření k usměrnění pohybu živočichů přes pozemní komunikace

Více informací