Komplexní služby v oboru dopravního inženýrství

Dopravní modelování

Nabízíme využití dopravního modelu České republiky pro celostátní a krajské prognózy. Zpracováváme dopravní modely měst. Pro posouzení složitých návrhů křižovatek využíváme modely mikroskopické simulace.

Výhody dopravního modelování

 • Modelování intenzit individuální automobilové dopravy na dopravní síti
 • Hodnocení variantních řešení z hlediska dopravního zatížení (intenzit) a dalších indikátorů (rychlosti, výkonů, spotřeby času)
 • Prognóza dopravy – modelování výhledových scénářů

Naše služby v oblasti dopravního modelování

 • Dopravní model České republiky:
  • v podrobnosti dálnic a silnic I., II. a III. třídy a významných místních komunikací velkých měst
  • současný stav
  • návrhové období až do roku 2055
 • Dopravní modely měst
 • Prognózování výhledových intenzit automobilové dopravy
 • Mikrosimulační modely křižovatek

Dopravní model České republiky je zpracován v programu Omnitrans a byl využit při zpracování Návrhu kategorizace dálnic a silnic I. třídy v České republice do roku 2050.

Vybrané reference

Kategorizace dálnic a silnic I. třídy do roku 2050 / Ředitelství silnic a dálnic ČR (2021)
Klatovy, Dopravní model zatížení komunikací automobilovou dopravou / Ředitelství silnic a dálnic ČR (2021)
Silnice I/19, Obchvat Zárybničné Lhoty, prognóza intenzit / Ředitelství silnic a dálnic ČR (2021)
Tábor, Dopravně inženýrské posouzení napojení průmyslové zóny Tábor východ – Vožická / Město Tábor (2020)
Zpracování prognózy intenzit automobilové dopravy do roku 2055 / Ředitelství silnic a dálnic ČR (2018)
Koncepce rozvoje silniční sítě na území Kraje Vysočina / Kraj Vysočina (2017)

Mikrosimulační modely
Plzeň, Silnice I/26, okružní křižovatka Domažlická x Folmavská, Posouzení kapacity mikrosimulačním modelem / Ředitelství silnic a dálnic ČR (2021)
Silnice I/26 Meclov – úprava křižovatky, Posouzení kapacity okružní křižovatky pomocí mikrosimulace / Ředitelství silnic a dálnic ČR (2020)
Plzeň, Silnice I/20, Přestavba křižovatky Rondel – Karlovarská, Posouzení kapacity pomocí mikrosimulace / Ředitelství silnic a dálnic ČR (2019)