Komplexní služby v oboru dopravního inženýrství

Posuzování kapacity křižovatek

Zpracováváme dopravně inženýrská posouzení všech druhů křižovatek, provádíme prognózy zatížení automobilovou dopravou včetně modelů komunikačních sítí měst a obcí.

Využití dopravně inženýrských posouzení křižovatek

  • při plánovaných rekonstrukcích - rozhodnutí, zda je lepší okružní nebo světelně řízená křižovatka, či postačí neřízená křižovatka,
  • při rozhodování o počtu řadicích pruhů,
  • při připojování nových objektů s velkými nároky na dopravu (obchodní zařízení, sportovní haly a areály, hotely či kongresová centra, obytné soubory, průmyslové a skladové areály).

Naše služby v oblasti posuzování křižovatek

Zpracováváme dopravně inženýrská posouzení neřízených, okružních, světelně řízených a mimoúrovňových křižovatek podle technických podmínek TP 188. V případě složitých návrhů dopravních řešení posuzujeme kapacitu pomocí počítačové mikroskopické simulace. Zatížení křižovatek automobilovou dopravou v návrhovém období 20 let prognózujeme podle technických podmínek TP 225 a dopravních modelů, využíváme také Software EDIP online. Navrhujeme řízení křižovatek světelnou signalizací podle TP 81 v úrovni dopravní studie, využíváme software LISA+.

Kapacitní posouzení křižovatek provádíme dle platných metodik a s pomocí našich dopravně inženýrských softwarů

Posouzení provádíme podle metodikou technických podmínek TP 188 Posuzování kapacity křižovatek a úseků pozemních komunikací zpracovanou naší firmou EDIP s.r.o. a schválenou dne 5. září 2018 Ministerstvem dopravy ČR.

K posouzení používáme vlastní dopravě inženýrské programy:

  • EDIP-OK online na posuzování okružních křižovatek
  • EDIP-Ka online na posouzení kapacity neřízených křižovatek
  • EDIP-eL online na posuzování kapacity světelně řízených křižovatek

Vybrané reference

Plzeň, Silnice I/26, okružní křižovatka Domažlická x Folmavská, Posouzení kapacity křižovatky mikrosimulačním modelem / Ředitelství silnic a dálnic ČR (2021)
Liberec, Dopravně inženýrské posouzení napojení supermarketu na ulici České mládeže (2021)
Silnice I/26 Meclov – úprava křižovatky, Posouzení kapacity okružní křižovatky pomocí mikrosimulace / Ředitelství silnic a dálnic ČR (2020)
Tábor, Dopravně inženýrské posouzení napojení průmyslové zóny Tábor východ – Vožická / Město Tábor (2020)
Kdyně, Silnice I/22, Dopravně inženýrské posouzení křižovatek a návrh řízení světelnou signalizací / Město Kdyně (2020)
Silnice I/16, Martinovice – Jičín, modernizace, Posouzení kapacity neřízených křižovatek / Ředitelství silnic a dálnic ČR (2020)
Plzeň, Silnice I/20, Přestavba křižovatky Rondel – Karlovarská, Posouzení kapacity pomocí mikrosimulace / Ředitelství silnic a dálnic ČR (2019)

Kontaktujte nás