Komplexní služby v oboru dopravního inženýrství

Programy na výpočet kapacity křižovatek

Online programy usnadňující práci při vypracování kapacitních posudků na úrovňové křižovatky: neřízené (EDIP-Ka), okružní (EDIP-OK) a světelně řízené (EDIP-eL).

Základní charakteristika

Jednotlivé programy umožňují okamžitý výpočet a posouzení kapacity úrovňových křižovatek (neřízené, okružní nebo světelně řízené) podle metodiky uvedené v TP 188 (III. vydání) - v souladu s platnou ČSN 73 6102 - s možností tisku výstupů posouzení přímo ve formátu jednotných protokolů, které jsou podle této normy obsahově závazným průkazem posudku.

Software je určen dopravním inženýrům, projektantům dopravních staveb, vlastníkům a správcům pozemních komunikací, speciálním stavebním úřadům, pracovníkům Policie ČR, ostatním účastníkům výstavby pozemních komunikací a dalším odborným pracovištím.

Práce v programech

Programy EDIP-Ka, EDIP-OK a EDIP-eL jsou určeny pro vypracování odborných posudků kapacity křižovatek na základě znalosti geometrických parametrů křižovatky, jejího dopravního zatížení (a charakteristiky světelné signalizace v případě světelně řízené křižovatky). Uživatel je každým programem veden krok za krokem:

  • Parametry křižovatky (počet a charakteristika paprsků)
  • Intenzity dopravy
  • Parametry paprsků
  • Světelné signály (délka cyklu, typ signálů, délka zelené, aj.)
  • Výpočet a výstup dat (tisk)

Všechny kroky jsou doplněny srozumitelnou nápovědou. Programy jsou průběžně kontrolovány a aktualizovány.

Detaily o programech EDIP-Ka, EDIP-OK a EDIP-eL

Programy slouží k posuzování úrovňových křižovatek (neřízené, okružní nebo světelně řízené).

Fungují online a jsou dostupné přes internetový prohlížeč (odpadá proces instalace programu). Samozřejmostí je možnost ukládání dat jednotlivých kroků výpočtu či ukládání celého zadání v rámci projektu, což umožňuje přidružená aplikace Datový sklad.

Programy jsou nabízeny formou ročních licencí. Lze je zakoupit jednotlivě nebo v balíčku (buď tří výše uvedených programů - EDIP-eM nebo všech programů - EDIP-komplet). Při zakoupení balíčku programů lze data geometrického uspořádání a dopravního zatížení křižovatky načítat z jednoho programu do druhého. Lze tedy rychle posoudit různé typy křižovatek při stejném zatížení a zjistit, který druh křižovatky nejlépe vyhovuje při současném či výhledovém zatížení.

Licence programů na posuzování křižovatek

Roční licenci programu EDIP-Ka lze zakoupit v našem online obchodě po kliknutí zde >
Roční licenci programu EDIP-OK lze zakoupit v našem online obchodě po kliknutí zde >
Roční licenci programu EDIP-eL lze zakoupit v našem online obchodě po kliknutí zde >

Programy lze získat i v balíčku všech programů na posuzování kapacity křižovatek EDIP-eM či v balíčku všech dopravně inženýrských programů EDIP-komplet. Prodloužení existujících roční licencí nabízíme automaticky před vypršením doby platnosti za sníženou cenu.

Zkušební verze na týden zdarma

Vyzkoušejte si všechny naše dopravně inženýrské programy na týden zdarma v lehce omezené verzi. Více informací získáte v našem online obchodě po kliknutí zde >