Komplexní služby v oboru dopravního inženýrství

Výzkum

Firma EDIP s.r.o. se aktivně věnuje výzkumu v oboru dopravního inženýrství a je členem konsorcií výzkumných projektů financovaných Evropskou unií.

Aktuální projekty

Evropské

České

Výzkum v oboru dopravního inženýrství

Firma EDIP s.r.o. aktivně věnuje výzkumu v oboru dopravního inženýrství. V národních projektech zpracovává technické podmínky (TP 188, TP 189, TP 225 a další) a certifikované metodiky (např. Metody prognózy intenzit generované dopravy) schvalované Ministerstvem dopravy ČR.

Firma je také členem konsorcií výzkumných projektů financovaných Evropskou unií. Tyto evropské projekty se zaměřují na vývoj účinných nástrojů k využití a zpracování otevřených dat, pokročilé vizualizaci dat z dopravy a vývoje nástroje pro tvorbu dopravních modelů pro města a kraje na bázi webové aplikace.

EDIP s.r.o. je členem České silniční společnosti a Asociace výzkumných organizací.

Dokončené výzkumné projekty

Evropské

 • Policy Development based on Advanced Geospatial Data Analytics and Visualisation (PoliVisu) / European Commission / 2017 – 2020
 • Open Transport Net – Spatially Referenced Data Hubs for Innovation in the Transport Sector (OTN) / European Commission / 2014 - 2017

České

 • Zpřesnění hodnocení ekonomické efektivity staveb v městském prostředí (CITYEKOTRA) / Technologická agentura ČR / 2014 - 2017
 • Systém pro komplexní kritických míst a řízení rizik na pozemních komunikacích z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu pro potřeby dopravní policie ČR (SYKRIK) / Ministerstvo vnitra ČR / 2011-2015
  více informací o projektu z publikace MV ČR (formát PDF; 3,8 MB)
 • Metodika dopravně inženýrských postupů při posuzování pozemních komunikací / Technologická agentura ČR / 2011 – 2014
 • Metodika optimalizace návrhu opatření k usměrnění pohybu živočichů přes pozemní komunikace / Technologická agentura ČR / 2011 – 2014
 • Výzkum efektivity vhodných úprav na rozlehlých křižovatkách pomocí analýzy dopravně-inženýrských parametrů / Technologická agentura ČR / 2011 – 2013
 • Metody prognózy intenzit dopravy generované obchodními zařízeními a dalšími vybranými typy zástavby / Ministerstvo dopravy ČR / 2007 – 2011
 • Aktualizace výpočtových modelů pro stanovení kapacity mimoúrovňových křižovatek / Ministerstvo dopravy ČR / 2007 – 2010
 • Aktualizace výpočtových modelů pro stanovení základních vstupních parametrů pro posuzování kapacity světelně řízených křižovatek / Ministerstvo dopravy ČR / 2009 – 2010
 • Zpřesnění výpočtových modelů pro stanovení kapacity moderních druhů okružních křižovatek / Ministerstvo dopravy ČR / 2009
 • Prognóza dopravních výkonů automobilové dopravy na pozemních komunikacích v ČR / Ministerstvo dopravy ČR / 2008 – 2009
 • Využití dopravně inženýrských dat a metod pro kvantifikaci vlivů dopravy na životní prostředí / Ministerstvo dopravy ČR / 2005 – 2009
 • Aktualizace výpočtových modelů pro stanovení kapacity okružních křižovatek / Ministerstvo dopravy ČR / 2005 – 2008
 • Způsob a přesnost stanovení celodenních intenzit automobilové dopravy na základě krátkodobých měření / Ministerstvo dopravy ČR / 2004 – 2007
 • Aktualizace výpočtových modelů pro stanovení kapacity neřízených úrovňových křižovatek / Ministerstvo dopravy ČR / 2004 – 2007

Více informací o výstupech dokončených projektů

Firma EDIP s.r.o. od roku 2006 až do roku 2017 vydávala dvakrát ročně odborný recenzovaný časopis Dopravní inženýrství, který mimo jiné obsahoval i články k řešeným výzkumným projektům. Více informací najdete na www.dopravniinzenyrstvi.cz.

Kontaktujte nás